Yayınlar
DOKAP BÖLGESİ ORGANİK TARIM HAVZALARININ BELİRLENMESİ PROJESİBaşkanlığımız tarafından yayınlanan bu kitapta, Başkanlığımız ve TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından yürütülen "DOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Projesi" ne ait çıktılar yer almaktadır.
DOKAP BÖLGESİ TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİ YATIRIM POTANSİYELİ ARAŞTIRMA PROJESİBaşkanlığımız tarafından yayınlanan bu kitapta, Başkanlığımız ve TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından yürütülen "DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarıma Dayalı Sanayi Yatırım Potansiyeli Araştırma Projesi" ne ait çıktılar yer almaktadır.
GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK ARAŞTIRMA PROJESİBaşkanlığımız tarafından yayınlanan bu kitapta, Başkanlığımız ve TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından yürütülen "DOKAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi" ne ait çıktılar yer almaktadır.
Organik Tarım ve Ekonomisi Kitabı – 2016Başkanlığımız tarafından yayınlanan bu kitapta organik tarım üretiminden pazarlamasına, ilgili mevzuatından mevcut destekleme uygulamalarına kadar çok geniş bir perspektifte ele alınmıştır.