Projeler
Artvin Murgul Sokak Sağlıklaştırma ProjesiTurizm amaçlı ziyaret edilen yerlere olan ilginin artması, ilçe ekonomisine ekstradan katkı sağlanması
Doğu Karadeniz Turizm Master Planın BütünleştirilmesiBölgemizin önemli sektörlerinden biri olan turizm sektörüne ışık tutmak ve bölgenin turizmden aldığı payı artırmak amaçlanmıştır.
Giresun Adası Botanik Bahçe ProjesiGiresun Merkez Gemilerçekeği Mahallesinde sahil yolunun deniz tarafında denize doldurma ve kurutma yoluyla elde edilen alanda ve Üç Kayalar Balıkçı Barınağının kapsadığı alanda
Dereli Şehir Geçişi Görsel İyileştirme ProjesiDereli ilçesinde görüntü kirliliği bertaraf edilerek ilçe içerisinde bütüncül bir estetik kimlik oluşturulacak ve ilçe turizmine ivme kazandırılacaktır.
Trabzon Surları Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Yapımı Trabzon Surlarının çevrelediği ve günümüzde Ortahisar olarak anılan bölgedeki tarihi mirasın onarılarak özgün dokusunun canlandırılması
Yeşil Yol Projesi Turizm Tanıtım Filmi YapımıYeşil Yol Projesi’nin DOKAP Bölgesi’ndeki ulaşıma, ekonomiye, turizme ve diğer konulara doğrudan ve dolaylı olarak yaptığı pozitif etki ortaya konmuştur.
Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi2015 yılında başlanan proje ile DOKAP Bölgesi’nin girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemlerinin mevcut durumu, sorunları, fırsatları ve potansiyel gelişme alanlarının analiz
Giresun Adası Botanik Bahçe ProjesiDoğu Karadeniz’de üzerinde insan yaşayabilen tek ada olan Giresun Adası’nın koruma-kullanma dengesi ve sürdürülebilirlik ilkesi gözetilerek turizme açılması ve botanik
Tarımsal Araştırmalar ProjesiDOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Alt-Projesi kapsamında; Bölgede organik tarıma elverişli olabileceği öngörülen alanlarda toprak ve su kalitesinin
Arıcılık Altyapısının Desteklenmesi Projesi2015 yılında başlanan projede, DOKAP Bölgesi Arıcılığının Geliştirilmesi Projesi kapsamında eğitim gören çiftçilerin söz konusu ürünleri üretmeleri amacıyla ihtiyaç duyacakları