Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Yapacak Personelin Sözlü Sınav Sonuç Duyurusu

24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci maddesi ile 01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”ın belirlendiği Tebliğde belirtilen kriterler dahilinde Tespit Komisyonunca yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen ve Sözlü Sınava girmeye hak kazanan işçilere yönelik 13 Mart 2018 Salı günü idaremiz Toplantı Salonunda Sınav Kurulu tarafından yapılan sözlü sınav sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sözlü Sınav Sonuçlarına ilişkin itirazlar Sınav Kuruluna iletilmek üzere 16 Mart 2018 Cuma günü başlayıp 19 Mart 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yazılı olarak İdari İşler ve Personel Birimine yapılacaktır.

İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

Sözlü Sınav Sonuç Listesi

Eklenme : 15.03.2018
Diğer Duyurular
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları12/11/2015 tarih ve 29530 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” ile...
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Değerlendirme Sonuçları
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu12/11/2015 tarih ve 29530 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” ile 29/07/2017 tarih...
KPSS 2019/1 Yerleştirme Sonucu DuyurusuDOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI KADROLARINA YERLEŞTİRİLMESİ YAPILANLAR İÇİN ATAMAYA ESAS OLMAK ÜZERE...
Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları12/11/2015 tarih ve 29530 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” ile
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI