DOKAP BKİ

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın merkezi Giresun’dadır.

2300 mkapalı 16.000 m2 açık alan üzerine kurulu alana sahip hizmet binasını kiralama yolu ile edinilmiştir.

Binaya ait donanım aşağıda verilmiştir:

 • Bina 4 kat 42 odalı olup daha önce otel olarak kullanıldığından odaları çalışma ofisi şeklinde düzenlenmiş, toplam 100 personel çalışma kapasitesine sahip yeterli sayıda yönetici ofisleri mevcuttur.
 • Yemekhane (150 kişilik),
 • 150 kişilik konferans salonu,
 • Büyük ve küçük toplantı salonları,
 • Basın toplantısı alanı,
 • 50 araçlık otopark.
   

Görevlerimiz;


 • Bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek,
 • Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
 • Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na göndermek,
 • Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak,
 • Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek,
 • Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak,
 • Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirleyeceği usûl ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.
   

Görev Alanlarımız;Bu site çerez (cookie) kullanmaktadır. Siteyi ziyaret etmekle çerez kullanımını onaylamaktasınız. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Çerez Politikası Bilgi Sahibiyim