Yeşil Yol Projesi

 

Bilindiği üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Doğu Karadeniz Turizm Master Planı, DOKAP BKİ’nin kurulması ile yeni bir boyut kazanmış, plan kararlarının uygulanmasında birden fazla Bakanlığın müdahil olması sebebiyle genel koordinasyonun sağlanması hususunda DOKAP BKİ sorumlu kılınmıştır. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Uygulamalarının en önemli lokomotifi olan ve Master Plan çerçevesinde öne çıkan yayla ve turizm merkezlerini üst kottan birbirine bağlayan,  başlangıcı Samsun ili bitişi Artvin Sarp sınır kapısı olan ve Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerini kapsayan Yeşil Yol projesidir.

Bu kapsamda, 2013-2015 yıllarında DOKAP illerine toplam 131 milyon TL ödenek aktarılmıştır. Aktarılan bu ödenek ile 600 km’lik kısımda yol çalışmaları tamamlanmıştır.

Eklenme : 15.12.2016
Diğer Projeler
Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi2015 yılında başlanan proje ile DOKAP Bölgesi’nin girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemlerinin mevcut durumu, sorunları, fırsatları ve potansiyel gelişme alanlarının analiz
Giresun Adası Botanik Bahçe ProjesiDoğu Karadeniz’de üzerinde insan yaşayabilen tek ada olan Giresun Adası’nın koruma-kullanma dengesi ve sürdürülebilirlik ilkesi gözetilerek turizme açılması ve botanik
Tarımsal Araştırmalar ProjesiDOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Alt-Projesi kapsamında; Bölgede organik tarıma elverişli olabileceği öngörülen alanlarda toprak ve su kalitesinin
Arıcılık Altyapısının Desteklenmesi Projesi2015 yılında başlanan projede, DOKAP Bölgesi Arıcılığının Geliştirilmesi Projesi kapsamında eğitim gören çiftçilerin söz konusu ürünleri üretmeleri amacıyla ihtiyaç duyacakları