Tarımsal Araştırmalar Projesi


DOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Alt-Projesi kapsamında;

  • Bölgede organik tarıma elverişli olabileceği öngörülen alanlarda toprak ve su kalitesinin organik tarım için yeterli olup olmadığı araştırılacak,
  • Organik tarım sektörünün gelişmesinde etkili olabilecek altyapı, örgütlenme, girdi temini, pazarlama imkanları analiz edilecek,
  • Konvansiyonel tarım yapan üreticilerin organik tarım ile ilgili bilgi düzeyleri artırılacak,

Söz konusu çalışmalar çerçevesinde Bölgenin organik tarıma uygun havzaları belirlendikten sonra bu alanlar coğrafi haritalar üzerine işlenecek ve organik tarımın geliştirilmesine yönelik olarak eğitim, örgütlenme, pazarlama ve diğer hususları içeren DOKAP Bölgesi Organik Tarım Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacaktır. Proje süresi 2 yıl olarak belirlenmiş ve toplam proje tutarı 2,45 milyon TL, 2016 yılı ödeneği ise 900 bin TL olarak belirlenmiştir.

DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyelinin Araştırılması Alt-Projesi kapsamında; DOKAP illerinde tarımsal üretim ve tarımsal sanayinin mevcut durumunun ve gelişme potansiyelinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda;

  • DOKAP Bölgesi illerinin mevcut tarımsal üretim durumu tespit edilecek, Bölge tarımsal sanayi envanteri çıkarılacak, tarımsal sanayinin gelişme potansiyeli ortaya konulacak,
  • Tarımsal sanayinin gelişmesini kısıtlayan faktörler ile tarımsal üreticilerin sorunları tespit edilecek ve bunların çözümüne yönelik atılacak adımlar belirlenecektir.

Proje süresi 2 yıl olarak belirlenmiş ve toplam proje tutarı 1,72 milyon TL, 2016 yılı ödeneği ise 600 bin TL olarak belirlenmiştir.

  DOKAP Çay Kalitesinin Geliştirilmesi Araştırma Alt-Projesi ile ülkemizde üretilen çay kalitesinin artırılması amacıyla ıslah çalışmalarının başlatılması için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulu bulunan laboratuvarın altyapısı güçlendirilecek ve sahada çay ıslah çalışmaları gerçekleştirilecektir. 2016 yılı toplam proje tutarı 500 bin TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen proje tutarının aktarılması için üniversiteden laboratuvar altyapısı ve sahada çay ıslah çalışmaları raporları beklenmektedir.

Eklenme : 20.12.2016
Diğer Projeler
Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi2015 yılında başlanan proje ile DOKAP Bölgesi’nin girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemlerinin mevcut durumu, sorunları, fırsatları ve potansiyel gelişme alanlarının analiz
Giresun Adası Botanik Bahçe ProjesiDoğu Karadeniz’de üzerinde insan yaşayabilen tek ada olan Giresun Adası’nın koruma-kullanma dengesi ve sürdürülebilirlik ilkesi gözetilerek turizme açılması ve botanik
Arıcılık Altyapısının Desteklenmesi Projesi2015 yılında başlanan projede, DOKAP Bölgesi Arıcılığının Geliştirilmesi Projesi kapsamında eğitim gören çiftçilerin söz konusu ürünleri üretmeleri amacıyla ihtiyaç duyacakları
Yeşil Yol ProjesiBilindiği üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Doğu Karadeniz Turizm Master Planı, DOKAP BKİ’nin kurulması ile yeni bir boyut