Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi


2015 yılında başlanan proje ile DOKAP Bölgesi’nin girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemlerinin mevcut durumu, sorunları, fırsatları ve potansiyel gelişme alanlarının analiz edilmesi, öncelikli müdahale alanlarına yönelik projelendirme çalışmalarının yapılması, stratejik bir yol haritasının ortaya konulması suretiyle; bölgede yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini, rekabetçiliği, gelir düzeyini artırmak, sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak amacıyla Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi başlatılmıştır. Projenin süresi 16 ay ve toplam bütçesi 2,4 milyon TL olup 2015 yılında TUSSİDE’ye 1 milyon TL ödenek aktarılmıştır. 2016 yılı ödeneği 1 milyon 62 bin TL olup çalışmalar devam etmektedir.

 

Eklenme : 23.12.2016
Diğer Projeler
Giresun Adası Botanik Bahçe ProjesiDoğu Karadeniz’de üzerinde insan yaşayabilen tek ada olan Giresun Adası’nın koruma-kullanma dengesi ve sürdürülebilirlik ilkesi gözetilerek turizme açılması ve botanik
Tarımsal Araştırmalar ProjesiDOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Alt-Projesi kapsamında; Bölgede organik tarıma elverişli olabileceği öngörülen alanlarda toprak ve su kalitesinin
Arıcılık Altyapısının Desteklenmesi Projesi2015 yılında başlanan projede, DOKAP Bölgesi Arıcılığının Geliştirilmesi Projesi kapsamında eğitim gören çiftçilerin söz konusu ürünleri üretmeleri amacıyla ihtiyaç duyacakları
Yeşil Yol ProjesiBilindiği üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Doğu Karadeniz Turizm Master Planı, DOKAP BKİ’nin kurulması ile yeni bir boyut