DOKAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

İdaremiz ve Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) işbirliğiyle yürütülen “DOKAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi” kapsamında kapanış toplantısı Giresun Ramada Hotel de gerçekleştirildi.

Başkanımız Sn. Ekrem YÜCE’nin Ev sahipliğindeki toplantıya, Giresun Vali Yardımcısı Sn. Rasim BELGE, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Günay ÇAKIR, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahsin TONKAZ, Samsun İl Tarım Müdürü Nail KIRMACI Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Dr. Kibar AK, İŞKUR Giresun İl Müdürü Mustafa SARI, İlgili paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan başkanımız Sn. Ekrem YÜCE “Bölgemizi ülkemizin önemli bir ticaret ve turizm merkezine dönüştürmeyi vizyon edinen DOKAP Eylem Planı kapsamında, 2014-2018 döneminde bölgede yapılması planlanan çalışmaların Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik, Ekonomik Kalkınma, Altyapı ve Kentsel Gelişme, Sosyal Gelişme ve Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi başlıklarından oluşan 5 ana eksen ile bu ana eksenler altında yer alan 20 alt eksen, 128 ana eylem ve 325 alt eylem çerçevesinde yürütülmesi öngörülmüştür. DOKAP Eylem Planı kapsamında yer alan tüm bu eylemlerin hayata geçirilebilmesi için yaklaşık 10,4 milyar TL bütçenin plan dönemi olan 2014-2018 yılları arasında bölgemize tahsis edilmesi öngörülmüştür. DOKAP Eylem Planımız kapsamında bugüne kadar 92 adet ana eylem çerçevesinde 3 bin 134 projenin uygulamaya konulmuştur. İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğümüzün verilerine göre söz konusu eylemler kapsamında sorumlu kuruluşlarımız eliyle, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında bölgemizde toplam 14 milyar 928 milyon TL tutarında yatırımın gerçekleştirilmesi sağlanmıştır” diye konuştu.

DOKAP ve TÜSSİDE işbirliği çerçevesinde yürütülen proje ile ilgili de bilgi veren Başkanımız Sn. Ekrem YÜCE “Tamamlanan söz konusu Projemiz kapsamında, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapılmış, yönetim süreçlerine ilişkin gelişim stratejileri belirlenmiştir. Küçük sanayi sitelerinin konum, uzmanlık alanları ve kapasite kullanım durumları ayrıntılı olarak incelenerek, il düzeyinde gelişim potansiyeline sahip odak sektörler esaslı yeni küçük sanayi siteleri ihtiyaçlarına yönelik uygun kuruluş yeri seçim sistem tasarımı geliştirilmiştir. Teknoloji geliştirme bölgelerinin mevcut durum analizleri yapılmış, bölgesel kalkınmaya yönelik sağladıkları katma değerin artırılması amacıyla stratejiler belirlenmiştir. İş geliştirme merkezlerinin mevcut durum analizleri iyi uygulamalarla karşılaştırmalı olarak yapılarak, bölgesel kalkınmaya yönelik sağladıkları katma değerin artırılması amacıyla yapılanma ve yönetim süreçlerine ilişkin stratejiler ortaya konulmuştur. Hazır giyim sektörüne yönelik kümelenme yol haritası hazırlanmıştır. Bölge KOBİ işletmelerine yönelik büyüme ve finansman sorunları tespit edilerek gelişim stratejileri belirlenmiştir. Serbest bölgelerin etkin işletilmesi konusunda var olan problemler ortaya konulmuş ve söz konusu problemlerin çözümüne yönelik öneriler seti geliştirilmiştir” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından “Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi” hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Haberler