Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Yapacak Personelin Sözlü Sınav Sonuç Duyurusu

24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci maddesi ile 01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”ın belirlendiği Tebliğde belirtilen kriterler dahilinde Tespit Komisyonunca yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen ve Sözlü Sınava girmeye hak kazanan işçilere yönelik 13 Mart 2018 Salı günü idaremiz Toplantı Salonunda Sınav Kurulu tarafından yapılan sözlü sınav sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sözlü Sınav Sonuçlarına ilişkin itirazlar Sınav Kuruluna iletilmek üzere 16 Mart 2018 Cuma günü başlayıp 19 Mart 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yazılı olarak İdari İşler ve Personel Birimine yapılacaktır.

İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

Sözlü Sınav Sonuç Listesi

Duyurular