SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV DUYURUSU

24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci maddesi ile 01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”ın belirlendiği Tebliğde belirtilen kriterler dahilinde Tespit Komisyonunca yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen ekli listede bilgileri yer alan hak sahibi işçilerin sınav uygulaması ‘’Sözlü Sınav’’ olarak belirlenmiş olup, Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi aşağıda yer almaktadır.

Sözlü Sınav Tarihi 13 Mart 2018 10.00-16.00
Sözlü Sınav Yeri DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Toplantı Salonu
Sonuçların İlanı 15 Mart 2018
Sınav Kuruluna İtiraz 16-19 Mart 2018
İtirazların İncelenmesi ve

Kesin Sonuçların İlanı

20-21 Mart 2018

Sınava girmeye hak kazanan çalışanların, anılan tarihler ve saatlerde görev yaptıkları birimlerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınav takvimindeki gün, saat ve yer bilgisi çalışma gruplarının iş yüküne göre değişiklik gösterebilir.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilanen tebliğ olunur.07.03.2018

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ

Duyurular