Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi

2015 yılında başlanan proje ile DOKAP Bölgesi’nin girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemlerinin mevcut durumu, sorunları, fırsatları ve potansiyel gelişme alanlarının analiz edilmesi, öncelikli müdahale alanlarına yönelik projelendirme çalışmalarının yapılması, stratejik bir yol haritasının ortaya konulması suretiyle; bölgede yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini, rekabetçiliği, gelir düzeyini artırmak, sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak amacıyla Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi başlatılmıştır. Projenin süresi 16 ay ve toplam bütçesi 2,4 milyon TL olup 2015 yılında TUSSİDE’ye 1 milyon TL ödenek aktarılmıştır. 2016 yılı ödeneği 1 milyon 62 bin TL olup çalışmalar devam etmektedir.

Projeler