Yeşil Yol Projesi

Bilindiği üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Doğu Karadeniz Turizm Master Planı, DOKAP BKİ’nin kurulması ile yeni bir boyut kazanmış, plan kararlarının uygulanmasında birden fazla Bakanlığın müdahil olması sebebiyle genel koordinasyonun sağlanması hususunda DOKAP BKİ sorumlu kılınmıştır. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Uygulamalarının en önemli lokomotifi olan ve Master Plan çerçevesinde öne çıkan yayla ve turizm merkezlerini üst kottan birbirine bağlayan,  başlangıcı Samsun ili bitişi Artvin Sarp sınır kapısı olan ve Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerini kapsayan Yeşil Yol projesidir.

Bu kapsamda, 2013-2015 yıllarında DOKAP illerine toplam 131 milyon TL ödenek aktarılmıştır. Aktarılan bu ödenek ile 600 km’lik kısımda yol çalışmaları tamamlanmıştır.

Projeler